Nasza misja to restytucja tatarskiego dziedzictwa kulturowego, krzewienie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko – tatarskim współistnieniu, poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.

Bądź z nami na bieżąco 🙂

O nas

Założycielami fundacji jest grupa Polskich Tatarów, osobiście zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz własnej mniejszości, którym na sercu leży ochrona tożsamości kulturowej, połączona z chęcią aktywnego działania na rzecz rozwoju świadomości etnicznej społeczności tatarskiej w Polsce.

AKTUALNOŚCI

Mój tatarski dom

Mój tatarski dom

Projekt Mój tatarski dom to spotkania z kulturą mniejszości tatarskiej. Celem głównym projektu jest zachowanie, pielęgnacja i rozwój wiedzy o zapomnianej sztuce, rzemiośle i kulturze mniejszości tatarskiej. Spotkania są otwarte, informacja o projekcie znajduje się na profilu Fundacji na Facebooku. Spotkania odbywają się w ramach potrzeby on-line oraz stacjonarnie w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. W ramach projektu zrealizujemy 5 warsztatów kuchni tatarskiej, 5 wieczorków czytania tatarskich bajek, 3 spotkania z rękodziełem tatarskim (haft, garbarstwo, garncarstwo), 1 spotkanie z muzyką tatarską, 1 spotkanie z końmi i strzelectwem tatarskim. Projekt zakończony zostanie wydaniem książeczki z bajkami tatarskimi, nagraniem relacji ze spotkań na Youtubie, wydaniem książeczki opisującej spotkania i tradycje tatarskie objęte projektem oraz nagraniem ścieżki muzycznej ze spotkania muzycznego.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI TATARSKIEJ

KULTURA INTERWENCJE 2021
Mój tatarski dom

DOFINANSOWANIE
58 000zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
78 150zł

KALENDARZ TATARSKI

Opracowany na podstawie chamaiłów tatarów polskich. Oznaczenia świąt mogą różnić się w stosunku do innych kalendarzy muzułmańskich

MSWiA

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.