fttk

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Nasza misja to restytucja tatarskiego dziedzictwa kulturowego, krzewienie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko - tatarskim współistnieniu, poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.

Bądź z nami na bieżąco 🙂

Tatarska kulturowa podróż z Buńczukiem

Logo Unia Europejska
Leader
Logo LGD Szlak Tatarski
PROW-2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu Zwiększenie kulturowego potencjału i atrakcyjności artystycznej prezentacji Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk poprzez uszycie tradycyjnych kulturowych strojów tatarskich prowadzące do zachowania i trwania tradycyjnych walorów kultury mniejszości tatarskiej w powiecie sokólskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

TATARLANDIA

Tatarlandia – tatarskie forum dziecięco-młodzieżowe to spotkanie mające na celu przekazanie i utrwalenie wiedzy i świadomości młodego pokolenia mniejszości tatarskiej – wiedza o historii, własnych korzeniach, kulturze, tradycji, religii w aspekcie duchowym i kulturowym. Pielęgnujemy świadomość własnej wyjątkowości, odrębności, unikalności, osobowości, pracy nad sobą i pracy nad dalszym trwaniem w tradycji i kulturze płynącej w naszej tatarskiej krwi. Poprzez organizację Forum, którego uczestnikami będą dzieci i młodzież pochodzenia tatarskiego, mniejszości tatarskiej, pragniemy zwiększyć ich świadomość, stworzyć warunki wspólnego ze sobą obcowania, przekazać im wiedzę niezbędną w procesie kształtowania się osobowości i nauczyć dbania o siebie nawzajem. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży tatarskiej i pochodzenia tatarskiego z całej Polski.

TATRLANDIA
znaki_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

TATARLANDIA - TATARSKIE FORUM DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWE
Zadanie publiczne mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego.

DOFINANSOWANIE
66 400 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
87 400 zł

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA FUNDACJI TATARSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
Zadanie publiczne mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego

DOFINANSOWANIE
40 700zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
40 700zł

Działalność bieżąca fundacji

Z bezpieczeństwem finansowym bieżącej działalności administracyjnej łączy się sprawne i skuteczne merytoryczne działanie Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. Zabezpieczenie finansowe administracyjnej sfery działalności i pozyskane środki z MSWiA bardzo pozytywnie wpływają na merytoryczną działalność w zakresie podejmowanych przez fundację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej oraz zachowanie i rozwój języka tatarskiego. Fundacja prowadzi działania edukacyjne (tablice, spotkania kulturowe, konferencje, wydawnictwa), promocyjne (korespondencja, materiały promocyjne), integracyjne (Tatarlandia, kulturowe spotkania) i kulturowe (Zespół Buńczuk, kuchnia, muzyka, taniec). Proaktywne działania Fundacji pozytywnie wpływają i rozwijają samoświadomość mniejszości tatarskiej i są szansą na jej przetrwanie, a także wpływają na rozpowszechnienie i zaprezentowanie naszej kultury w społeczeństwie większościowym.

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk

Zespół Buńczuk Zajęcia
znaki_strona_www

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

BUŃCZUK - TATARSKIE TRWANIE W TRADYCJI i KULTURZE
Zadanie publiczne mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego

DOFINANSOWANIE
50 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
50 500 zł

znaki_strona_www

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

SABANTUJ - TATARSKIE ŚWIĘTO PŁUGA
Zadanie publiczne mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego

DOFINANSOWANIE
62 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
62 500 zł

SABANTUJ

SABANTUJ 2023

Realizowane projekty

W tym roku jednocześnie z jubileuszem powstania Fundacji świętujemy też już 10-letnią współpracę z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie zadania finansowane z pozyskanych w tym okresie środków z MSWiA mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego zrealizowaliśmy z pełnym zaangażowaniem, otwartością, skutecznością i uzyskując wszystkie zakładane rezultaty, często wykraczając też poza te zakładane.
Serdecznie dziękujemy i obiecujemy dalsze pełne zaangażowanie. A wszystkich Was zapraszamy do współuczestniczenia w kolejnych naszych projektach.
A tymczasem…działamy dalej

List otwarty

Szanowni Państwo, działając na rzecz i w imieniu społeczności Tatarskiej zawsze kierujemy się zasadą transparentności i jawności w działaniu oraz wzajemnego poszanowania, a przede wszystkim, by nasze starania skupiały się wokół integracji społeczności tatarskiej, popularyzacji naszej kultury i pielęgnowaniu tatarskiej tradycji i trafiały w pełnym zakresie do mniejszości tatarskiej i jej miłośników. Dlatego dziś z niepokojem i troską składamy zapytania o niejawne działania, jakie zostały podjęte w zakresie sprzedaży nieruchomości, która stanowi wakuf (majątek funduszowy przeznaczony na cele religijne, oświatowe, dobroczynne) naszej całej wielopokoleniowej społeczności. Nie zgadzamy się z tym, aby tak ważne dla naszej całej społeczności tatarskiej sprawy były podejmowane bez jej wiedzy. Wspólnie z Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach publikujemy list otwarty w celu uzyskania odpowiedzi na wskazane w nim pytania, tak aby społeczność tatarska miała pełną w tym zakresie wiedzę. Zadbajmy wspólnie o przyszłość i trwanie naszej społeczności tatarskiej.
  • List otwarty do Zarządu MGW w Białymstoku
  • Załącznik nr 1 – Księga wieczysta z wpisem roszczenia sprzedaży dla dewelopera działek przy ul.Pomorskiej w Białymstoku należących MGW w B-ku
  • Załącznik nr 2 – Wykaz ofiarodawców na budowę meczetu w Białymstoku 1988 r
  • Załącznik nr 3 – Kopia artykułu z 10.05.2022 z portalu www.bialystokonline.pl pt. Deweloperzy bili się o działkę przy ZUS-ie
  • Załącznik nr 4 – Ogłoszenie o sprzedaży działek na stronie www.mzr.pl sygnowane datą 6 września 2021
  • Załącznik nr 5 – Potwierdzenie daty 29.06.2022 godz. 16.40 publikacji ogłoszenia o sprzedaży nieruchomosci na stronie mzr.pl – wydr. z dn. 23.01.2023 z archive.org
  • Załącznik nr 6 – Potwierdzenie daty 2022.06.29 godz. 16.40 publikacji ogłoszenia o sprzedaży nieruchomosci na stronie mzr.pl – wydr z dn. 23.01.2023 ze str. carbondate
  • Załącznik nr 7 – Potwierdzenie braku daty publikacji ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości na stronie mzr.pl – wydr z dn 25.01.2023 ze str. carbondate
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".​
Operacja mająca na celu Zwiększenie kulturowego potencjału i atrakcyjności artystycznej prezentacji Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk poprzez uszycie tradycyjnych kulturowych strojów tatarskich prowadzące do zachowania i trwania tradycyjnych walorów kultury mniejszości tatarskiej w powiecie sokólskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania​
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania​ "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"​ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.​​​

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
56 510zł

FINANSOWANIE
50 859zł

Tatarska kulturowa podróż z Buńczukiem

Zespół Buńczuk
W ramach operacji Tatarska kulturowa podróż z Buńczukiem uszyte zostały tradycyjne kulturowe stroje tatarskie dla Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk w celu zwiększenia potencjału artystycznego i prezentacyjnego mające wpływ na atrakcyjność turystyczną regionu, w którym Zespół działa na co dzień (Kruszyniany, Sokółka, Bohoniki, Szudziałowo) prezentując artystyczną kulturę tatarską. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk uatrakcyjnia się turystyczny produkt lokalny, jakim jest kultura tatarska, przyciągając rzesze turystów w te regiony. Wysoka jakość artystycznego obrazu kultury tatarskiej pozwala na prezentację turystyczną w regionie podczas wielu lokalnych projektów. Dzięki realizacji tego projektu Zespół promuje powiat sokólski w kraju i za granicą, przekazując atrakcyjność miejsca, z którego pochodzi.

Digitalizacja obiektów kultury Tatarów Polskich

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach i Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok podjęła zadanie digitalizacji unikatowych obiektów z obszaru kultury Tatarów Polskich, znajdujących się w posiadaniu Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach, jak również w zasobach Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach. Jest to pionierskie staranie rozpowszechnienia obiektów bogatej historii Tatarów. Tatarzy Polscy na przestrzeni historii wnieśli – i obecnie wciąż wnoszą – unikatowy w skali europejskiej wkład w kulturę Polski i Europy. W zbiorach Centrum znajdują się zarówno zabytki kultury tatarskiej, jak też historyczne dokumenty, zdjęcia, elementy wyposażenia, tatarskie stroje ludowe, wydawnictwa oraz świadectwa współczesnej kultury tatarskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że możliwość zapoznania się z przedstawionymi zbiorami wzbudzi chęć zgłębiania wiedzy o naszej etnicznej mniejszości tatarskiej i jej roli w historii naszej Ojczyzny.

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego​

KULTURA CYFROWA
Digitalizacja obiektów kultury Tatarów Polskich

DOFINANSOWANIE
74.550 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
94.307,34 zł

oraz ze środków
Województwa Podlaskiego

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI TATARSKIEJ

KULTURA INTERWENCJE 2021
Mój tatarski dom

DOFINANSOWANIE
58 000zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
78 150zł

Mój tatarski dom

Projekt Mój tatarski dom to spotkania z kulturą mniejszości tatarskiej. Celem głównym projektu jest zachowanie, pielęgnacja i rozwój wiedzy o zapomnianej sztuce, rzemiośle i kulturze mniejszości tatarskiej. Spotkania są otwarte, informacja o projekcie znajduje się na profilu Fundacji na Facebooku. Spotkania odbywają się w ramach potrzeby on-line oraz stacjonarnie w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. W ramach projektu zrealizujemy 5 warsztatów kuchni tatarskiej, 5 wieczorków czytania tatarskich bajek, 3 spotkania z rękodziełem tatarskim (haft, garbarstwo, garncarstwo), 1 spotkanie z muzyką tatarską, 1 spotkanie z końmi i strzelectwem tatarskim. Projekt zakończony zostanie wydaniem książeczki z bajkami tatarskimi, nagraniem relacji ze spotkań na Youtubie, wydaniem książeczki opisującej spotkania i tradycje tatarskie objęte projektem oraz nagraniem ścieżki muzycznej ze spotkania muzycznego.

KALENDARZ TATARSKI

Opracowany na podstawie chamaiłów tatarów polskich. Oznaczenia świąt mogą różnić się w stosunku do innych kalendarzy muzułmańskich

MSWiA

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.