fttk

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Nasza misja to restytucja tatarskiego dziedzictwa kulturowego, krzewienie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko - tatarskim współistnieniu, poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.

Bądź z nami na bieżąco 🙂

Tatarska kulturowa podróż z Buńczukiem

Logo Unia Europejska
Leader
Logo LGD Szlak Tatarski
PROW-2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu Zwiększenie kulturowego potencjału i atrakcyjności artystycznej prezentacji Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk poprzez uszycie tradycyjnych kulturowych strojów tatarskich prowadzące do zachowania i trwania tradycyjnych walorów kultury mniejszości tatarskiej w powiecie sokólskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".​
Operacja mająca na celu Zwiększenie kulturowego potencjału i atrakcyjności artystycznej prezentacji Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk poprzez uszycie tradycyjnych kulturowych strojów tatarskich prowadzące do zachowania i trwania tradycyjnych walorów kultury mniejszości tatarskiej w powiecie sokólskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania​
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania​ "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"​ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.​​​

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
56 510zł

FINANSOWANIE
50 859zł

Tatarska kulturowa podróż z Buńczukiem

Zespół Buńczuk
W ramach operacji Tatarska kulturowa podróż z Buńczukiem uszyte zostały tradycyjne kulturowe stroje tatarskie dla Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk w celu zwiększenia potencjału artystycznego i prezentacyjnego mające wpływ na atrakcyjność turystyczną regionu, w którym Zespół działa na co dzień (Kruszyniany, Sokółka, Bohoniki, Szudziałowo) prezentując artystyczną kulturę tatarską. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk uatrakcyjnia się turystyczny produkt lokalny, jakim jest kultura tatarska, przyciągając rzesze turystów w te regiony. Wysoka jakość artystycznego obrazu kultury tatarskiej pozwala na prezentację turystyczną w regionie podczas wielu lokalnych projektów. Dzięki realizacji tego projektu Zespół promuje powiat sokólski w kraju i za granicą, przekazując atrakcyjność miejsca, z którego pochodzi.

Digitalizacja obiektów kultury Tatarów Polskich

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach i Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok podjęła zadanie digitalizacji unikatowych obiektów z obszaru kultury Tatarów Polskich, znajdujących się w posiadaniu Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach, jak również w zasobach Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach. Jest to pionierskie staranie rozpowszechnienia obiektów bogatej historii Tatarów. Tatarzy Polscy na przestrzeni historii wnieśli – i obecnie wciąż wnoszą – unikatowy w skali europejskiej wkład w kulturę Polski i Europy. W zbiorach Centrum znajdują się zarówno zabytki kultury tatarskiej, jak też historyczne dokumenty, zdjęcia, elementy wyposażenia, tatarskie stroje ludowe, wydawnictwa oraz świadectwa współczesnej kultury tatarskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że możliwość zapoznania się z przedstawionymi zbiorami wzbudzi chęć zgłębiania wiedzy o naszej etnicznej mniejszości tatarskiej i jej roli w historii naszej Ojczyzny.

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego​

KULTURA CYFROWA
Digitalizacja obiektów kultury Tatarów Polskich

DOFINANSOWANIE
74.550 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
94.307,34 zł

oraz ze środków
Województwa Podlaskiego

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI TATARSKIEJ

KULTURA INTERWENCJE 2021
Mój tatarski dom

DOFINANSOWANIE
58 000zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
78 150zł

Mój tatarski dom

Projekt Mój tatarski dom to spotkania z kulturą mniejszości tatarskiej. Celem głównym projektu jest zachowanie, pielęgnacja i rozwój wiedzy o zapomnianej sztuce, rzemiośle i kulturze mniejszości tatarskiej. Spotkania są otwarte, informacja o projekcie znajduje się na profilu Fundacji na Facebooku. Spotkania odbywają się w ramach potrzeby on-line oraz stacjonarnie w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. W ramach projektu zrealizujemy 5 warsztatów kuchni tatarskiej, 5 wieczorków czytania tatarskich bajek, 3 spotkania z rękodziełem tatarskim (haft, garbarstwo, garncarstwo), 1 spotkanie z muzyką tatarską, 1 spotkanie z końmi i strzelectwem tatarskim. Projekt zakończony zostanie wydaniem książeczki z bajkami tatarskimi, nagraniem relacji ze spotkań na Youtubie, wydaniem książeczki opisującej spotkania i tradycje tatarskie objęte projektem oraz nagraniem ścieżki muzycznej ze spotkania muzycznego.

KALENDARZ TATARSKI

Opracowany na podstawie chamaiłów tatarów polskich. Oznaczenia świąt mogą różnić się w stosunku do innych kalendarzy muzułmańskich

MSWiA

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.