O fundacji

Bądź z nami na bieżąco 🙂

Jak i dlaczego

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne to organizacja pozarządowa, zarejestrowana 2 września 2013 roku, której celem jest podejmowanie inicjatyw służących ochronie tatarskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie działań na rzecz zachowania pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko-tatarskim współistnieniu.
Cel ten Fundacja realizuje w różnych formach poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą oraz artystyczną, skierowaną do ogółu społeczeństwa. Pragniemy, aby kolejne pokolenia Polaków zachowały pamięć o roli tatarów, którą odegrali w historii naszego kraju na przestrzeni ponad 600 lat wspólnej walki o niepodległość Rzeczpospolitej.
Fundacja nie jest organizacją religijną, podejmujemy jednak działania aby chronić bezcenne zabytki naszego piśmiennictwa oraz unikalne tradycje religijne. Staramy się także propagować i upowszechniać idee tolerancji religijnej oraz kulturowej.
Założycielami jej jest grupa Polskich Tatarów, osobiście zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz własnej mniejszości, którym na sercu leży ochrona tożsamości kulturowej, połączona z chęcią aktywnego działania na rzecz rozwoju świadomości etnicznej społeczności tatarskiej w Polsce.

Cele & działalność

Powstanie Fundacji jest konsekwencją aktywnych działań i pracy na rzecz najmłodszego pokolenia w obliczu zmieniających się warunków społecznych oraz kulturowych w naszym kraju. Nazwa Fundacji świadomie określa cele jej działania, to aktywność na rzecz rozwoju kulturalno-edukacyjnego dzieci i młodzieży, integracja społeczna mniejszości tatarskiej, odbudowa emocjonalna Tatarów, rozbudzenie poczucia własnej tożsamości etnicznej oraz podtrzymanie tradycji narodowej.

Bardzo ważnym aspektem działań Fundacji jest aktywizacja młodego pokolenia, dążenie do wzbudzenia w nich chęci poznania kultury narodu, z którego pochodzą. Wspólne spotkania i inicjatywy,   wzajemne poznanie się.
Od wielu lat obserwujemy z niepokojem rosnącą skalę emigracji członków naszej społeczności, przyczyniającą się do jej powolnego rozpadu. 

Polscy Tatarzy to grupa od setek lat zintegrowana mentalnie i kulturowo z polskim społeczeństwem, ciesząca się szacunkiem oraz tolerancją. Na przestrzeni wieków zatraciła swój język, lecz zachowała wiele przejawów odrębności kulturowej oraz unikalnych tradycji zasługujących na ochronę. Chrońmy więc pamięć o naszych przodkach, teraźniejszość naszą i przyszłość naszych  dzieci.

SKŁAD FUNDACJI

Nasz kreatywny zespół

19228

Projekty

9213

Otrzymane dotacje

1742

Happy Students