Wizyta Wiceminister Kultury w Kruszynianach

W ostatnią środę (15.07.2020 roku) na zaproszenie podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków prof. Małgorzaty Dajnowicz nasze tatarskie Kruszyniany odwiedziła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Wcześniej tego samego dnia odbyło się spotkanie robocze w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku z udziałem wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesławy Burnos, starosty sokólskiego Piotra Rećko, przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach Bronisława Talkowskiego, radcy minister ds. konserwatorskich Zbigniewa Maj, burmistrz Krynek Jolanty Gudalewskiej, zastępcy Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mec. Małgorzaty Kierzkowskiej oraz przedstawicielki Stowarzyszenia „Dolina Nietupy” Kai Kojder.

Tematem przewodnim spotkania była ochrona tatarskiego dziedzictwa kulturowego w obliczu planowanych w odległości około 1400 metrów od granicy ochrony konserwatorskiej Kruszynian (gdzie mizar i meczet uznane zostały przez Prezydenta RP za Pomnik Historii) inwestycji, polegających na budowie ferm przemysłowych drobiu. Jednym z pomysłów ochrony tego terenu jest utworzenie parku kulturowego lub parku krajobrazowego.
Podczas spotkania w Kruszynianach rozmawialiśmy także o historii osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich oraz bieżącej działalności na rzecz pielęgnacji i ochrony tatarskiej kultury.

Zdjęcia: WUOZ w Białymstoku